Wie bestelt tegenwoordig niet via internet? Leegstaande winkels zijn daardoor geen uitzondering in het straatbeeld. In de provincie Groningen versterkt bevolkingskrimp het leegstandsprobleem. Hoe gaan gemeentes hiermee om? NoordZaken zocht het uit en zet de situatie in vijf gemeentes op een rij.

Door: Theo Sikkema
Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert regelmatig cijfers over de winkelleegstand. Met gegevens van Locatus als onderligger. Locatus verzamelt in Nederland informatie over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten. Eind 2005 bedroeg de gemiddeld leegstand 5 procent. Dit cijfer is in elf jaar tijd verdubbeld. Eind 2016 stond gemiddeld ruim 10 procent van de winkelpanden in de provincie Groningen leeg. Dat is gelijk aan het landelijke beeld. Eind 2015 lag het percentage iets boven de 9 procent.De provincie Groningen is zich terdege bewust van het probleem en heeft onder de noemer ‘Programma Leefbaarheid’ een budget van 27 miljoen beschikbaar gesteld om de gemeentes financieel te ondersteunen bij het terugdringen van de vierkante meters winkelruimte. In 2016 is de eerste acht miljoen verdeeld. Van de veertien aanvragen zijn zes gehonoreerd. De rest van het geld wordt de komende tijd op basis van de aanvragen toegewezen.
Vergrijzing en ontgroening
In Groningen is bovendien sprake van zowel vergrijzing als ontgroening: de bevolking wordt ouder en de jongeren trekken weg uit het Ommeland. Winkelcentra worden daardoor te groot voor het lokale koperspubliek. Hoe gemeenten hiermee omgaan verschilt. En er zijn manieren om er wat aan te doen.
Gemeente Oldambt
‘Samen maken we de stad’
Leegstand 2005: 6 procent
Leegstand 2016: 20 procent
Verwachte bevolkingsdaling 2016 – 2025: – 4 procent
De Gemeente Oldambt is ten opzichte van 2005 de grootste stijger in de provincie. De leegstand in Oldambt behoorde tot de hoogste van ons land. In de afgelopen twee jaar is het aantal leegstaande panden echter gehalveerd tot één op de vijf winkels (eind 2016).De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Oldambt een succesvolle methode ontwikkeld. Er is een zogeheten leegstandverordening ingevoerd. Hierin is geregeld dat de gemeente boetes op kan leggen als een eigenaar een pand leeg laat staan.
Ondernemers faciliteren
‘Samen maken we de stad is ons motto,’ zegt verantwoordelijk wethouder Laura Broekhuizen. ‘Het werkt zo goed, omdat we ondernemers faciliteren en er samen met de ondernemers aan een oplossingen werken. We hadden het ook op zijn beloop kunnen laten, maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor het totale straatbeeld.’
Kost veel tijd en geld
Momenteel werken landelijk acht gemeentes met een leegstandverordening. Dat het er maar weinig zijn, komt volgens Broekhuizen doordat het veel tijd en geld kost. Bij de start in 2013 subsidieerde de provincie in eerste instantie 12,5 miljoen euro en vorig jaar kwam er ook een bijdrage uit het beschikbare bedrag van 27 miljoen in het ‘Programma Leefbaarheid’.Secretaris Martin Schipper zit in het bestuur van Handel en Nijverheid. ‘Als we een pand leeg zien staan dan schrijven we de eigenaar aan om de helpende hand te bieden. Deze vriendelijke toon zijn ondernemers niet gewend. Mocht de eigenaar niet mee willen werken dan volgt een boete. Vorig jaar is er geloof ik één boete uitgedeeld.
Vrij parkeren
Een belangrijke onderligger was ook vrij parkeren. Schipper hierover. ‘De ondernemers wilden vrij parkeren en in ruil daarvoor betalen wij honderdvijftigduizend euro reclamebelasting om het ontstane gat in de begroting aan te vullen. Sinds het gratis parkeren zijn de scores in de vitaliteitsenquêtes steeds beter. Vrij parkeren brengt meer klanten.’
Gemeente Leek
‘Winkelkernen compact houden’
Leegstand 2005: 4 procent
Leegstand 2016: 11 procent
Verwachte bevolkingsdaling 2016 – 2025: 0 procentIn de gemeente Leek is de leegstand met tien procent conform het landelijk gemiddelde. In de gemeente worden vier winkelgebieden onderkend. Het winkelcentrum in Leek, het grootwinkelplein in Leek plus de winkelkernen Tolbert en Zevenhuizen.Marcel van der Meulen is economisch beleidsmedewerker en hij geeft aan dat in Leek gewerkt wordt aan duidelijke kaders. ‘Het plan is om medio dit jaar een detailhandelvisie vast te stellen in de gemeenteraad. De rode draad is dat we proberen de huidige winkelkernen compact te houden en er buiten het centrum zeker niks nieuws aan toe te voegen.’
Gemeente Stadskanaal
‘Des te langer we wachten, des te duurder het wordt’
Leegstand 2005: 6 procent
Leegstand 2016: 15 procent
Verwachte bevolkingsdaling 2016 -2025: – 7 procentIn Stadskanaal is de l eegstand het afgelopen decennium meer dan verdubbeld. Voor het winkelcentrum in Stadskanaal is in 2016 een centrumvisie ontwikkeld. De kosten van uitvoering hiervan bedragen ruim vier miljoen. Een eerste aanvraag voor aanvullende financiering bij de provincie redde het niet.
Winkelleegstand meest urgent
Verantwoordelijk wethouder Peter Gelling. ‘De financiering door de provincie is vertraagd, maar wij willen voortmaken. We voelen ons gesterkt dat we een goed plan hebben. Komt bij dat we in onze provincie qua winkelleegstand ook het meest urgent zijn.’ Gelling ziet het somber in als nog langer gewacht moet worden. ‘Ik voorzie dat binnen vijf jaar een derde van de winkels leegstaat wanneer we nu niks doen. Nu is er goeie wil en dat moeten we doorzetten. We zitten in een sociaal-economisch zwakke regio. De middenstand biedt veel werkgelegenheid en het is belangrijk om dat op niveau te houden.
Vijfentwintig procent inleveren
Klaas Jan Havinga is voorzitter van Centrum Winkeliers Stadskanaal. ‘Om weer tot een normaal beeld te komen, moeten we toch zeker vijfentwintig procent vloeroppervlakte inleveren. Er moet meer beleving gecreëerd worden. Daar is te weinig aan gedaan de laatste jaren. De trekkracht is er wel, maar het centrum van Stadskanaal is nu te groot en te onoverzichtelijk. Des te langer we wachten des te duurder het wordt.
Gemeente Loppersum
Herinrichting voorop
Leegstand 2005: 7 procent
Leegstand 2016: 16 procent
Verwachte bevolkingsdaling 2016 – 2025: 0 procentIn Loppersum is de leegstand de voorbije jaren meer dan verdubbeld. Het percentage steeg van bijna zeven naar ongeveer zestien procent. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente de afgelopen jaren sterk heeft geïnvesteerd in het centrumgebied van zowel de dorpen Loppersum als Middelstum. Voor beide kernen geldt dat het centrumgebied opnieuw is ingericht om de aantrekkelijkheid ervan te vergroten. Daarnaast is in Loppersum een nieuwe supermarkt gebouwd met betere exploitatiemogelijkheden voor de toekomst.Gemeente Delfzijl
‘Winkeliers die verhuizen financieel tegemoet komen’
Leegstand 2005: 9 procent
Leegstand 2016: 9 procent
Verwachte bevolkingsdaling 2016 – 2025: – 10 procentMisschien wel in contrast met de verwachting is de leegstand in Delfzijl niet toegenomen. In 2013 is een zogeheten simuleringsverordening gemaakt. Dat gaf de gemeente de ruimte om een kernwinkelgebied aan te wijzen met als doel alle winkels er omheen in de kern te krijgen. Verantwoordelijk wethouder IJzebrand Rijzebol: ‘We hebben ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee worden middenstanders die hun winkel verplaatsen financieel gecompenseerd. Ook voor het geven van een andere invulling aan de achterblijvende panden waren subsidies beschikbaar. Het geld is nu bijna op en het resultaat is er naar. We willen de beschikbare vierkante meters winkelbestemming met een derde verminderen. Hiervan is nu ruim de helft gerealiseerd. We verwachten dat er vanuit de gemeentelijke begroting extra geld voor beschikbaar komt.

This article has 272 comments

 1. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: natural viagra

 3. Pingback: sildenafil tablets

 4. Pingback: viagra on line

 5. Pingback: buy viagra

 6. Pingback: over the counter viagra

 7. Pingback: viagra

 8. Pingback: viagra online

 9. Pingback: buy viagra online

 10. Pingback: sildenafil

 11. Pingback: viagra pills

 12. Pingback: cheap viagra

 13. Pingback: sildenafil 20 mg

 14. Pingback: viagra connect

 15. Pingback: viagra prices

 16. Pingback: cialis vs viagra

 17. Pingback: sildenafil 100

 18. Pingback: viagra coupons

 19. Pingback: viagra tablet

 20. Pingback: female viagra

 21. Pingback: sildenafil 100 mg

 22. Pingback: viagra doctor prescription

 23. Pingback: viagra tablets

 24. Pingback: female viagra pills

 25. Pingback: sildenafil 100mg

 26. Pingback: viagra for men

 27. Pingback: viagra vs cialis

 28. Pingback: generic viagra

 29. Pingback: sildenafil citrate

 30. Pingback: viagra for women

 31. Pingback: viagra without a doctor prescription

 32. Pingback: generic viagra 100mg

 33. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 34. Pingback: viagra generic

 35. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 36. Pingback: generic viagra available

 37. Pingback: sildenafil generic

 38. Pingback: viagra medicine online order

 39. Pingback: viagra without doctor prescription usa

 40. Pingback: buy cialis

 41. Pingback: cialis

 42. Pingback: cialis 5 mg

 43. Pingback: cialis 20 mg

 44. Pingback: cialis 20mg

 45. Pingback: cialis coupon

 46. Pingback: cialis generic

 47. Pingback: cialis generico

 48. Pingback: cialis generika

 49. Pingback: cialis online

 50. Pingback: cialis prices

 51. Pingback: cialis tablets

 52. Pingback: generic cialis

 53. Pingback: tadalafil

 54. Pingback: tadalafil 5mg

 55. Pingback: tadalafil 20 mg

 56. Pingback: tadalafil 20mg

 57. Pingback: tadalafil generic

 58. Pingback: tadalafila

 59. Pingback: amitriptyline 100mg

 60. Pingback: celexa and baclofen

 61. Pingback: white pill f 54 oval escitalopram

 62. Pingback: side effects of prednisone withdrawal

 63. Pingback: canadian pharmacy world

 64. Pingback: canadian rx

 65. Pingback: Viagra cost

 66. Pingback: Viagra vs cialis vs levitra

 67. Pingback: Viagra generika

 68. Pingback: Canadian viagra

 69. Pingback: Cialis 20 mg

 70. Pingback: Generic cialis

 71. Pingback: buy cialis online

 72. Pingback: cheap cialis

 73. Pingback: cialis canada

 74. Pingback: cialis cost

 75. Pingback: cialis coupons

 76. Pingback: cialis cooupons

 77. Pingback: cialis dosage

 78. Pingback: cialis free trial

 79. Pingback: atorvastatin

 80. Pingback: cymbalta

 81. Pingback: levitra generic

 82. Pingback: atorvastatin 10 mg

 83. Pingback: cymbalta dosage

 84. Pingback: levitra

 85. Pingback: cialis online pharmacy

 86. Pingback: atorvastatin 10mg

 87. Pingback: cymbalta for pain

 88. Pingback: levitra 20 mg

 89. Pingback: cialis pills

 90. Pingback: cymbalta generic

 91. Pingback: levitra coupon

 92. Pingback: cymbalta medication

 93. Pingback: levitra dosage

 94. Pingback: cialis side effects

 95. Pingback: cymbalta reviews

 96. Pingback: cymbalta side effects

 97. Pingback: levitra vs viagra

 98. Pingback: cymbalta withdrawal

 99. Pingback: vardenafil

 100. Pingback: generic cialis tadalafil

 101. Pingback: duloxetine

 102. Pingback: vardenafil 20 mg

 103. Pingback: duloxetine 20 mg

 104. Pingback: vardenafil 20mg

 105. Pingback: duloxetine hcl

 106. Pingback: duloxetine side effectss

 107. Pingback: duloxetine 60 mg

 108. Pingback: Viagra vs cialis

 109. Pingback: Generic viagra

 110. Pingback: buy cialis generic tadalafil

 111. Pingback: augmentin

 112. Pingback: levaquin

 113. Pingback: augmentin 875

 114. Pingback: levaquin 500 mg

 115. Pingback: buy levitra

 116. Pingback: augmentin 875 mg

 117. Pingback: levaquin 750 mg

 118. Pingback: cheap levitra

 119. Pingback: buy levitra online

 120. Pingback: augmentin and alcohol

 121. Pingback: levaquin antibiotic

 122. Pingback: augmentin antibiotic

 123. Pingback: generic levitra

 124. Pingback: sildenafil coupons

 125. Pingback: levaquin dosage

 126. Pingback: augmentin dosage

 127. Pingback: levaquin for uti

 128. Pingback: buy viagra online safely

 129. Pingback: buy viagra without a doctor's prescription

 130. Pingback: levitra 20 mg

 131. Pingback: augmentin dose

 132. Pingback: cialis 20mg generic

 133. Pingback: levaquin lawsuit

 134. Pingback: augmentin for dogs

 135. Pingback: cialis 20mg tablets prices

 136. Pingback: cialis 20mg tablet prices

 137. Pingback: levaquin renal dose

 138. Pingback: levitra 20mg

 139. Pingback: viagra 100mg

 140. Pingback: levitra vs viagra comparison

 141. Pingback: augmentin for uti

 142. Pingback: levitra cost

 143. Pingback: levaquin side effects

 144. Pingback: augmentin side effects

 145. Pingback: levaquin uses

 146. Pingback: augmentin uses

 147. Pingback: what is levaquin

 148. Pingback: augmentin vs amoxicillin

 149. Pingback: levitra online

 150. Pingback: side effects augmentin

 151. Pingback: cialis generic availability

 152. Pingback: what is augmentin

 153. Pingback: levitra prices

 154. Pingback: cialis generic pharmacy

 155. Pingback: cialis pharmacy

 156. Pingback: levitra recviews

 157. Pingback: levitra side effects

 158. Pingback: viagra without doctor prescription

 159. Pingback: levitra vs cialis

 160. Pingback: cialis tablets australia

 161. Pingback: cialis without a doctor prescription

 162. Pingback: vardenafil generic

 163. Pingback: vardenafil hcl 20mg

 164. Pingback: generic cialis 20mg

 165. Pingback: what is levitra

 166. Pingback: generic cialis available

 167. Pingback: generic cialis tadalafil uk

 168. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 169. Pingback: free cialis

 170. Pingback: 5mg cialis

 171. Pingback: free cialis coupon

 172. Pingback: cialis copay card

 173. Pingback: free cialis samples

 174. Pingback: cialis patent expiration

 175. Pingback: buying cialis online

 176. Pingback: generic cialis canada

 177. Pingback: canadian cialis

 178. Pingback: cialis coupons printable

 179. Pingback: cialis price

 180. Pingback: generic cialis reviews

 181. Pingback: canadian pharmacy cialis

 182. Pingback: cialis daily

 183. Pingback: cialis professional

 184. Pingback: cialis reviews

 185. Pingback: generic for cialis

 186. Pingback: cheap cialis generic

 187. Pingback: cialis dosage information

 188. Pingback: cialis samples

 189. Pingback: cheap generic cialis

 190. Pingback: cialis drug interactions

 191. Pingback: cialis saving card

 192. Pingback: liquid cialis

 193. Pingback: cialis for sale

 194. Pingback: marley generics cialis

 195. Pingback: cialis for women

 196. Pingback: cialis soft

 197. Pingback: natural cialis

 198. Pingback: cialis 5mg

 199. Pingback: no prescription cialis

 200. Pingback: cialis 5mg coupon

 201. Pingback: cialis from canada

 202. Pingback: cialis walmart

 203. Pingback: non prescription cialis

 204. Pingback: cialis wikipedia

 205. Pingback: online cialis

 206. Pingback: cialis generic canada

 207. Pingback: cialis without prescription

 208. Pingback: otc cialis

 209. Pingback: cialis and alcohol

 210. Pingback: cialis medication

 211. Pingback: cost of cialis

 212. Pingback: tadalista vs cialis

 213. Pingback: cialis black

 214. Pingback: cialis on line

 215. Pingback: discount cialis

 216. Pingback: Viagra alternative

 217. Pingback: Viagra 5mg

 218. Pingback: Viagra tablets

 219. Pingback: buy viagra without a doctor's prescription

 220. Pingback: dutch women viagra

 221. Pingback: generic viagra online pharmacy

 222. Pingback: cialis over the counter at walmart

 223. Pingback: pfizer generic viagra

 224. Pingback: sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 225. Pingback: sophia viagra

 226. Pingback: viagra dosage recommendations

 227. Pingback: viagra for sale

 228. Pingback: cialis generic name

 229. Pingback: cialis generic tadalafil

 230. Pingback: viagra online canada pharmacy

 231. Pingback: cialis generic tadalafil 10mg

 232. Pingback: cialis generic tadalafil 60mg

 233. Pingback: cialis generic tadalafil walmart

 234. Pingback: cialis generic tadalafil for sale

 235. Pingback: cialis generic tadalafil india

 236. Pingback: viagra sex

 237. Pingback: cialis prices 10mg

 238. Pingback: viagra side effects

 239. Pingback: cialis prices 100mg

 240. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 241. Pingback: cialis prices 20mg

 242. Pingback: cialis prices 5mg

 243. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 244. Pingback: cialis prices walmart

 245. Pingback: generic cialis pricing

 246. Pingback: best place to buy cialis online without script

 247. Pingback: generic viagra sildenafil citrate

 248. Pingback: buy cialis canada online

 249. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 250. Pingback: buy cialis online without script

 251. Pingback: sildenafil 20 mg tablet

 252. Pingback: where can i buy cialis over the counter at walmart

 253. Pingback: where to buy cialis online safely

 254. Pingback: sildenafil citrate 20 mg

 255. Pingback: sildenafil dosage

 256. Pingback: sildenafil side effects

 257. Pingback: canadian viagra

 258. Pingback: cost of viagra

 259. Pingback: generic viagra prices

 260. Pingback: herbal viagra

 261. Pingback: marley generic viagra

 262. Pingback: online pharmacy viagra

 263. Pingback: online viagra

 264. Pingback: real viagra

 265. Pingback: viagra alternative

 266. Pingback: viagra cost

 267. Pingback: cialis vs levitra

 268. Pingback: viagra in action

 269. Pingback: viagra online pharmacy

 270. Pingback: generic cialis online

 271. Pingback: viagra pill

 272. Pingback: viagra price

Leave a Comment